Ett köp av en bostadsrätt bygger på följande princip: du köper en andel i föreningen och blir delägare till allt den äger. Med ägarskapet medföljer rätten att bo i en viss lägenhet d v s. bostadsrätt.

Till exempel kan bostadsrättsinnehavaren i lägenhet 4 äga 1,8% av föreningens tomtmark och 1,8% av föreningens hus. Ägandet kan liknas vid en aktie, där en person äger en liten del av ett företag. 

Grundläggande principer

  • I en bostadsrätt betalar medlemmarna/delägarna föreningens kostnader för drift och underhåll (månadsavgift). 
  • Varje medlem bestämmer i princip själv över sin bostads inredning och utrustning 
  • Medlemmarna tillsätter själva sin styrelse och stora beslut fattas av medlemmarna på föreningsstämman 
  • Medlemmarna kan fritt sälja sin bostadsrätt 
  • Medlemmarna ansvarar för lägenhetens underhåll, se vidare under rubriken Mitt boende - renovera Att vara delägare i en fastighet 


Eftersom du skall bli delägare i en fastighet eller flera fastigheter med tomtmark, får du se på dig själv som en blivande fastighetsägare. Du skall vara med och betala för underhåll, reparationer och moderniseringar. 

Det är en investering - värdet kan öka eller minska beroende på marknadens intresse för fastigheten. 
Det är därför viktigt att man som köpare från början gör en realistisk bedömning av möjligheterna.

Ett bra underhåll av fastigheten och dess lägenheter har stor betydelse för attraktiviteten. Genom aktsamhet och omvårdnad kan underhållskostnaden minimeras.