Föreningens styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter som jobbar aktivt för föreningens välmående och att våra medlemmar ska ha det så bra som möjligt. 

Kontakt
Kontakt sker via formulär.

Styrelse

Roll Namn Adress Telefon E-post
Ordförande Israel Dan Mariat. 2, 5tr 070-281 04 05 
V. Ordförande Wickström Ulla-Britt Mariat. 2, 3tr 076-760 34 60
Kassör Björkholm Bengt Hornsg. 33B, 5tr 070-853 25 40
Sekreterare Ejerhed Per Hornsg. 33B, 6tr  
Ledamot Andersson Gunnar Mariat. 2, 2 tr 070-878 64 74
Suppleant  Saxton Brita Hornsg. 33A, 3tr 070-594 36 38
Suppleant Fröjd Raymond Mariat. 2, 2tr  070-747 25 17
Suppleant Elm Birgitta Mariat. 2, 1tr 072-350 59 01 

Valberedning

Namn Adress Mobil E-post
Björkholm Kerstin Hornsg. 33B, 5tr 070-952 26 05
Heintz Bo Mariat. 2, 6tr 070-751 42 89
Östberg Catharina Hornsg. 33A, 2tr 076-866 68 08